Monday, October 8, 2012

Mengenali Kaunseling

Salam perkenalan,

Kaunseling boleh didefinisikan sebagai satu interaksi yang berlaku antara dua orang individu yang dipanggil kaunselor dan klien, berlaku di dalam ‘setting’ profesional, dan dimula dan dikekalkan sebagai satu cara untuk menolong perubahan tingkah laku ( Pepinsky,H.&Pepinsky,P.1953:3) Good ( dalam Sipora Sipon dan Wan Anor Wan Sulaiman 2002 ) menyatakan kaunseling sebagai bantuan dalam menyelesaikan masalah perubahan individu yang dilakukan oleh pembantu yang benar-benar berpengetahuan dan berkebolehan sehinggalah seorang itu boleh membuat keputusannya dengan baik.


Untuk memahami dengan lebih jelas definisi kaunseling, dipetik definisi daripada dua tokoh iaitu Patterson (1995) dan Corey (1977).Patterson ,  mendefinisikan kaunseling sebagai satu proses interaktif melalui satu perhubungan yang unik antara kaunselor dan klien  yang mengarah kepada perubahan klien dalam aspek tingkah laku, kepercayaan dan kemahiran membuat keputusan. Corey pula menekankan tentang proses di mana seorang klien diberi peluang untuk menerokai aspek diri dan kehidupannya yang menimbulkan masalah pada dirinya.

Krumboltz ( George & Cristiani, 1990 ) pula mengertikan   kaunseling merangkumi aktiviti-aktiviti yang beretika yang dilakukan oleh kaunselor dalam usaha membantu klien melibatkan diri dengan jenis tingkah laku yang akan menghasilkan penyelesaian kepada masalah klien.
Ahli psikologi pula berpendapat kaunseling sebagai ‘...satu proses di mana kaunselor menolong kaunselee membuat interpretasi fakta berkaitan pemilihan, perancangan atau penyesuaian yang perlu dibuat’                  ( Smith,G.E.,1955: 6)
Sebagai rumusan, kaunseling adalah proses pertolongan yang profesional yang bertujuan membantu individu memahami dirinya dan alam sekelilingnya.

Leave a Reply

 
 

Recent Comments

Followers

Love Is Cinta, I'm Sorry, Please Forgive Me, I Love YOU, THANK YOU
Cuteki greetings

Counselor To Be

Assalamualaikum warahmatullahiwabaratuh.

Salam sejahtera.

Dengan Nama Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur kepada-Nya, kerana akhirnya blog 'Counselor To Be' telah berjaya ditubuhkan.

Tujuan penubuhan blog ini adalah untuk berkongsi ilmu tentang dunia kaunseling dan perjalanan hidup penulis dalam usaha untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Semoga penulisan yang dikongsikan dan tercoret di dalam blog ini akan memberi kebaikan buat diri penulis dan pembaca.Kepada bakal kaunselor, terutamanya sahabat-sahabat Batch Realiti, semoga kita akan menjadi kaunselor yang hebat satu hari nanti.A Journey Of Thousand Miles Start With A Single Step! Siti hajar Aliyais

Bicara kaunseling