Sunday, December 30, 2012

Pengajaran daripada Peter Senge


Menurut Senge (1990) organisasi pembelajaran adalah tempat di mana sekumpulan manusia yang diberikan kebebasan untuk membentuk kapasiti mereka ke arah kejayaan yang diingini, dimana pembentukan idea pemikiran yang baru berlaku dan proses pembelajaran berlaku sepanjang masa dimana mereka belajar cara belajar secara berterusan. Persekitaran juga dibina ke arah pembelajaran yang berterusan dan setiap ahli dalam organisasi mendapat faedah hasil daripada organisasi pembelajaran.

Senge (1990) memperkenalkan lima dimensi organisasi pembelajaran iaitu:
i.             Personal mastery
ii.            Misi sepunya
iii.           Model mental
iv.           Pembelajaran berkumpulan dan
v.            Sistem berfikir

Personal Mastery merujuk lepada setiap individu mestilah mengetahui sebab dan keperluan kehadirannya dalam sesuatu organisasi atau institusi. Ini adalah penting untuk memberikan gambaran yang jelas kepada setiap individu tentang kepentingan kewujudannya di dalam organisasi.

 Misi sepunya merujuk lepada keadaan dimana setiap individu memahami matlamat organisasi dan jelas akan misi kehadiran mereka di dalam organisasi tersebut. Menjadi tangunggjawab pemimpin organisasi untuk mendengar dan membuat síntesis lepada setiap misi individu untuk memastikan akhirnya setiap individu mempunyai misi sepunya yang mengambil Kira misi individu-individu dalam organisasi.

 Model mental pula merujuk lepada keadaan dalam organisasi dimana setiap individu mempunyai cara berfikir dan melihat kepada sesuatu perkara itu berbeza-beza dan adakala apa yang difikirkan tidak selari dengan apa yang dipraktikkan. Dimensi ini memerlukan pemimpin untuk memastikan setiap individu mempunyai fikiran yang betul terhadap organisasi.

Pembelajaran berkumpulan memerlukan setiap individu dalam organisasi bertukar-tukar fikiran untuk membuat keputusan dan menyelesaikan masalah. Dialog dan debat digalakkan untuk membentuk pembelajaran dan menghormati pendapat orang lain yang berbeza pendapat.


 Dan akhir sekali sistem berfikir adalah dimana setiap individu dalam organisasi melihat organisasi sebagai sangat penting dan kelemahan organisasi diambil sebagai peluang untuk belajar bersama-sama untuk menambahbaikkanya.

Leave a Reply

 
 

Recent Comments

Followers

Love Is Cinta, I'm Sorry, Please Forgive Me, I Love YOU, THANK YOU
Cuteki greetings

Counselor To Be

Assalamualaikum warahmatullahiwabaratuh.

Salam sejahtera.

Dengan Nama Tuhan Yang Maha Esa, bersyukur kepada-Nya, kerana akhirnya blog 'Counselor To Be' telah berjaya ditubuhkan.

Tujuan penubuhan blog ini adalah untuk berkongsi ilmu tentang dunia kaunseling dan perjalanan hidup penulis dalam usaha untuk menjadi manusia yang lebih baik.

Semoga penulisan yang dikongsikan dan tercoret di dalam blog ini akan memberi kebaikan buat diri penulis dan pembaca.Kepada bakal kaunselor, terutamanya sahabat-sahabat Batch Realiti, semoga kita akan menjadi kaunselor yang hebat satu hari nanti.A Journey Of Thousand Miles Start With A Single Step! Siti hajar Aliyais

Bicara kaunseling